StevenBauer

Bio

Evropski univerzitet Kallos Tuzla, privatna visokoškolaska ustanova koja se nalazi na adresi Ulica Maršala Tita 2A 2B, 75000, Tuzla